POROVNÁNÍ - CENY PRÁCE A MATERIÁLU - OBVODOVÉ ZDIVO

(orientační charakteristika,bez mechanizace a DPH)

Většina materiálů použitá pro porovnání musí být dodatečně zateplena,což představuje vícenáklad cca 800 Kč/m2 bez DPH.Panel BLOCKBRICK v sobě již izolaci obsahuje.

Materiál: tl.stěny-mm: U (W/m2K): 1m2-zdiva: 1m2-práce
Keramické tvárnice 440 0,21 1291 Kč 372 Kč
Plynosilikát.tvárnice 375 0,23 1322 Kč 289 Kč
BLOCKBRICK 400 0,209 1250 Kč 191 Kč

Čas.náročnost (BLOCKBRICK)na výstavbu stěn a příček u domu se zast.plochou 110 m2 je cca 1,5 dne(4 prac+jeřáb)..
Další čas a finanční prostředky se ušetří při finální úpravě obvodových stěn,kdy u tohoto systému není nutná aplikace
zateplení.
Dle požadavků normy může být maximální součinitel prostupu tepla Upoz = 0.38 W/m2K,
doporučená hodnota je pak maximálně Udop = 0.25 W/m2K.
Norma 73 0540 konstatuje, že součinitel prostupu musí být splněn po započtení tepelných mostů,
které vzniknou v místech věnců, překladů, okenních ostění, kotev atd.
Tyto mosty jsou specifické pro každou obvodovou stěnu a nelze je obecně do výpočtu zahrnout.
V mnoha případech pak mohou negativně ovlivnit tj.zhoršit tepelně-izolační vlastnosti
obvodové stěny až o desítky procent.
Oproti zmíněným konkurenčním systémům nedochází u konstrukce BLOCKBRICK k následným
deformacím a vadám-vlivem rozdílné roztažnosti použitých materiálů jakož i odolnosti vůči povětrnostním vlivům.
Stavební modul „BLOCKBRICK" má vynikající protipožární odolnost-tj.používá se i jako protipožární stěna.
Variabilita systému BLOCKBRICK umožňuje následné zvětšení domu aplikací dalších modulů bez nutnosti
zásadních úprav či demolicí.

 Připravujeme ceníky:

- izolace plochých střech
- zámkové dlažby

NAKUPUJTE EFEKTIVNĚ A LEVNĚ: zajímavé tipy

Žárovky LED

http://clony-pvc.kvalitne.cz/

LED SVĚTLA OD 129 KČ

LED REFLEKTORY OD 556 KČ

LED ZDROJE A TRAFA

LED MODUL

POJEZDOVÉ LED SVĚTLO

 

Nejlevnější e-shop Elektro

 

Pozn.:Poptejte viz."Poptávkový formulář"

 

 

 

 

 

Kontakt

BDS DESIGN STUDIO&MALREKO
Radomská,Praha 8