Ceník zateplení obvodových a štítových  stěn

Zateplení obvodových stěn lze řešit dvěma způsoby.
V případě aplikace tepelně-izolačního systému z vnitřní strany(interiér)je vysoká pravděpodobnost vzniku kondenzace vlhkosti uvnitř obvodové konstrukce a to zejména v zimním období.V zimním období dochází k velkému rozdílu mezi teplotou v interiéru a exteriéru.Tato skutečnost má za následek již zmíněnou kondenzaci vodních par včetně následného výskytu plísní pod izolací.
Další nevýhodou této varianty je velmi negativní průběh teplot v konstrukci stěny včetně eliminace akumulačních tepelných schopností klasického zdiva(teplo z místnosti není ve stěně akumulováno rovněž tak není následně zpětně vyzařováno do místnosti). V případě použití tepelného zdroje lze interiér rychle vytopit, avšak po vypnutí je z důvodu absence akumulační schopnosti obvodového zdiva interiér rychle ochlazen. Z výše uvedených skutečností plyne,že systém zateplení z vnitřní strany obvodové stěny je velmi nevýhodný.V praxi se používá minimálně- většinou pouze v případě památkově-chráněných objektů,kde nelze budovu zateplovat s vnější strany z ohledem na specifiku fasády a použitých oken. Druhou variantou je zateplení obvodových stěn z exteriéru. Tento způsob zateplení je standardní variantou a má několik výhod. V rámci zateplení v kombinaci s aplikací nových tepelně-izolovaných výplní otvorů(okna,dveře)je komplexně vyřešen vzhled domu stejně jako eliminace případných vad na stávající fasádě(praskliny,nesoudržná omítka apod). Zateplení obvodových stěn z vnější strany lze řešit rovněž dvěma způsoby tj.kontaktním a bezkontaktním(odvětrávaným)systémem. Kontaktní systém je zejména z cenového hlediska běžnější. Tento systém,označovaný zkratkou ETICS(external thermal insulation composite systems) je charakterizován aplikací(lepením) tepelné izolace (polystyren,minerální vlna)přímo na zateplovanou konstrukci.Teplená izolace je následně kotvena ke konstrukci speciálními hmoždinkami.Následně je aplikována stěrka s výztužnou sklo-textilní sítí (perlinka)včetně konečné úpravy tj.fasádní omítky. Bezkontaktní zateplovaní systém(odvětrávaný)je pro stavbu příznivější z hlediska odvětrávání stávajícího zdiva,což umožňuje maximálně eliminovat vlhkost potažmo vznik plísní apod. Pokud je aplikován systém bezkontaktní fasády,stavba i po zateplení „dýchá“ přičemž se voda odpařuje a nekondenzuje.Odvětrání zabezpečuje vzduchová mezera mezi zdivem(izolantem)a finální vrstvou fasády. Tato vzduchová mezera umožní odvětrání vlhkosti vznikající na povrchu izolantu při teplotách okolo rosného bodu ze spodní části směrem vzhůru – tkzv.“komínový efekt“. V případě zahřátí fasády vlivem slunečního záření umožní tato mezera odvětrání teplého vzduchu a tím i ochlazení obvodových stěn,což zabezpečuje příjemné klima v interiéru i v době letních měsíců. Kromě již zmíněných výhod nelze opomenout i hledisko životnosti a snadné údržby.Většinu používaných finálních povrchů fasády lze snadno čistit např. tlakovou vodou. Vlastní montáž systému spočívá ve vertikálním kotvení nosného roštu se závěsy(dřevěné latě nebo SDK pozinkované profily)na stávající zdivo,včetně izolantu(minerální nebo sklo-vláknitá vlna).Následně jsou na tuto konstrukci kotveny horizontální prvky s možností ukotvení tak,aby byla finální –pohledová část fasády vyrovnána nezávisle na nerovnostech obvodových stěn.Posledním prvkem skladby tohoto tepelně-izolačního pláště je vlastní obklad – pohledová vrstva fasády.

Ceny - zateplení fasád -kontaktní systém

Specifikace pracovního úkonu
MJ
Kč/MJ
doprava (suť,materiál,lešení)
km
od 16 Kč
doprava pracovníků
km
od 7 Kč
lešení - exteriér(montáž,pronájem,demontáž)
m2
od 125 Kč
mytí fasády vysokotlakovým strojem
m2
od 35 Kč
zakrývání oken PVC fólií(vč.fólie)
m2
od 25 Kč
zakrývání chodníků a dlažeb (vč.krycích plachet)
m2
od 20 Kč
otluk + nahození (dorovnání)(bez materiálu do tl.40 mm)
m2
od 120 Kč
zakládací fasádní profil
bm
od 20 Kč
rohový profil
bm
od 15 Kč
okapnicový okenní profil
bm
od 15 Kč
parapetní okenní profil   
bm
od 15Kč
okenní APU lišty
bm
od 10 Kč
špalety + nadpraží oken a dveří    kompletní systém bez lištování
bm
od 145 Kč
penetrace
m2
od 20 Kč
lepení polystyren (EPS,XPS,Perimetr,GreyWall,…)
m2
od 45 Kč
lepení minerální vlna
m2
od 55 Kč
kotvení vč.překrytí kotev ( 6-8 kotev / m2)
m2
od 45 Kč
perlinka + 2x lepidlo
m2
od 110 Kč
vrchní omítka vč.penetrace (pastovité omítky)
m2
od 130 Kč
marmolit vč.penetrace-sokl(kamínková strukturovaná omítka) m2
od 150 Kč
fasádní cihlové pásky vč.penetrace a spárování m2
od 250 Kč
parapety montáž    včetně vrutů a montážního lepidla bm
od 95Kč
dešťové žlaby demontáž + montáž   bez dodávky kotvícího materiálu a tvarovek bm
od 135 Kč
dešťové svody demontáž + montáž    bez dodávky kotvícího materiálu a tvarovek bm
od 155 Kč
bleskosvod demontáž + montáž    bez dodávky kotvícího materiálu    napnutí a propojení bm
od 55 Kč
klempířské prvky ploché mont.rš do 320(bez materiálu,pro oplechování střech,balkónů,vč.tmelení,letování,pájení) bm
od 95 Kč
klempířské prvky ploché mont.rš do 550(bez materiálu,pro oplechování střech,balkónů,vč.tmelení,letování,pájení) bm
od 105 Kč
klempířské prvky ploché mont.rš nad 550(bez materiálu,pro oplechování střech,balkónů,vč.tmelení,letování,pájení)
bm
od 125 Kč
odvoz a likvidace vzniklého odpadu ze zakázky  pro zak. do rozsahu 300 m2
kpl
od 3300 Kč

 

Ceny - zateplení fasád -odvětrávaný systém

Specifikace pracovního úkonu
MJ
Kč/MJ
doprava (suť,materiál,lešení)
km
od 16 Kč
doprava pracovníků
km
od 7 Kč
lešení - exteriér(montáž,pronájem,demontáž)
m2
od 125 Kč
mytí fasády vysokotlakovým strojem
m2
od 35 Kč
zakrývání oken PVC fólií(vč.fólie)
m2
od 25 Kč
zakrývání chodníků a dlažeb (vč.krycích plachet)
m2
od 20 Kč
otluk + nahození (dorovnání)(bez materiálu do tl.40 mm)
m2
od 120 Kč
montáž: nosného roštu,kotvení izolace(miner.vlna),kotvení obkladů-finál.vrstva
m2
od 355 Kč
špalety + nadpraží oken a dveří(systém plast.palubka)do š:250
bm
od 420 Kč

 

Připravujeme ceníky prací:

- izolace plochých střech
- zámkové dlažby

Využijte dlouholetých zkušeností a zajímavých cen našich řemeslníků-viz.odkaz v levé horní části stránek"kontaktní formulář".V krátkém čase obdržíte minimálně tři cenově zajímavé nabídky.

 Připravujeme ceníky:

- izolace plochých střech
- zámkové dlažby

NAKUPUJTE EFEKTIVNĚ A LEVNĚ: zajímavé tipy

Žárovky LED

http://clony-pvc.kvalitne.cz/

LED SVĚTLA OD 129 KČ

LED REFLEKTORY OD 556 KČ

LED ZDROJE A TRAFA

LED MODUL

POJEZDOVÉ LED SVĚTLO

 

Nejlevnější e-shop Elektro

 

Pozn.:Poptejte viz."Poptávkový formulář"

 

 

 

 

 

Kontakt

BDS DESIGN STUDIO&MALREKO
Radomská,Praha 8